Kokainmafiaen søker å påvirke politikere på alle nivåer. De ønsker å kontrollere parlamentsmedlemmer for å påvirke lovgiving som kan ha konsekvenser for dem. De ønsker å kontrollere forholdet til landets president og regjering, og de søker kontroll over politikere som har makt på det som tilsvarer kommune- og fylkesnivå, for å få mulighet til å tilrane seg offentlige midler.
til å legge tingene til rette for at kokainmafiaens aktiviteter i området kan forløpe mest mulig smertefritt. Et eksempel på denne koblingen er guvernøren i det kolombianske fylket Guaviare, Óscar de Jesús López, som nylig ble dømt til 7 års fengsel for å ha latt seg bestikke av kokainbossen 'Cuchillo' forut for valget i 2007. Det hører med til historien at 'Cuchillo' avholdt et møte med López sammen med de andre kandidatene til guvernørstillingen der han gjorde det klart at López var hans kandidat. Det var unødvendig for ham å si at de andre ville bli drept dersom de stilte til valg.

Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook