Med kultur menes i denne sammenheng samfunnets verdier, normer og holdninger. Alt dette påvirkes av den organiserte kokainkriminaliteten og dens effekter på samfunnsinsitusjonene.

Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook