Samfunnet består av et utall andre institusjoner enn de som er vist i denne figuren. Samfunnsområder som idrett, kirke, media og så videre er også hyppig utsatt for vold eller press fra kokainmafiaen.


Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook