I offentlige etater av ethvert slag blir ansatte utsatt for press fra kokainmafiaen for å få tilgang til informasjon, eller for å få funksjonærene til å handle slik mafiaen er best tjent med.
Et spesielt tilfelle av slik offentlig korrupsjon er den kolombianske enheten Estupefacientes (DNE) som har som oppgave å beslaglegge og selge til inntekt for staten, de arresterte kokainbossenes eiendeler. I alt har DNE beslaglagt 75 000 eiendommer, kjøretøyer, kunstgjenstander og luksusyachter. Problemer er at det har utviklet seg en hel industri rundt denne enheten som gjennom korrupsjon av de ansatte har klart å få kjøpt disse eiendelene til spottpris.

To offentlige etater som i særklasse er utsatt for press fra kokainmafiaen er politiet og militæret. Disse behandler vi derfor separat under samfunnsinstitusjonen Ordensmakt.

Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook