Rutene kokainsmuglerne benytter er i stadig endring. Hvis kontrollen strammes til i et land eller for en transportmåte, finner kokainmafiaen raskt alternativer. Smugling via Vest-Afrika kan nok ha forekommet tidligere, men det var i 2004 at dette ble en vanlig rute for kokaintrafikken mellom Sør-Amerika og Europa.

Smuglingen foregår enten ved skip eller fly fra Sør-Amerika. Skipene losser lasten over i mindre skip eller båter utenfor kysten av Vest-Afrika som så igjen bringer partiet inn til land eller direkte videre til Spania og Portugal. Mindre transportfly flyr også kokainpartier inn til landene i Vest-Afrika fra de mange ulovlige landingsbanene i Venezeula. Kokainet som ankommer disse landene blir lagret, pakket om og smuglet videre til Europa i båter eller over land opp til Nord-Afrika og derfra over til Europa.

Den kolombianske kokainmafiaen som i hovedsak står bak denne trafikken, betaler sine afrikanske samarbeidspartnere i form av kokain – typisk får disse en tredel av lasten i betaling for transport- og lagringstjenester. Dette kokainet blir typisk smuglet på passasjerfly fra Vest-Afrika til Europa ved såkalte «muldyr», altså fattige, unge mennesker som får betalt for å transportere mindre partier med kokain i bagasjen eller i små beholdere i tarmsystemet.

Landene i Vest-Afrika er svært fattige og lite utviklet, faktisk er 13 av de 16 landene på FN sin liste over «Minst utviklede land». Halvparten av landene opplever også politisk ustabilitet med opprørsgrupper og gerilja, og to av landene, Sierra Leone og Liberia, har nylig vært igjennom lengre borgerkriger. Alt dette skaper et fruktbart klima for narkotikatrafikk, og mafiaen trenger skjelden å ty til vold. En toller eller en politimann kan tjene mer enn han kunne tjent i hele livsløpet bare på å se en annen vei. I flere av landene er også militæret og topppolitikere tungt involvert i handelen. For eksempel er både Marinesjefen Bubo Na Tchuto og sjefen for flyvåpenet Ibraima Papa Camara i Guinnea Bissau ansett av USA å være involvert i kokainhandelen.

I og med at det ofte er militæret og myndighetene i disse landene som styrer kokainhandelen, tilfaller ikke disse inntektene opprørsgruppene, slik de for eksempel har gjort i Colombia. Kokaintrafikken har derfor, enn så lenge, forårsaket lite vold i Vest-Afrika. En antar at de meksikanske kokainkartellene supplerer omlag 200 grossister med kokain, og at disse selger videre til 6000 kokainlangere på et mellomnivå. Disse selger så igjen videre til flere tusen pushere som selger videre til konsumentene.
Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook