USA og Canada konsumerte i 2008 henholdsvis 165 og 14 tonn kokain (anslått mengde), tilsammen 184 tonn som utgjør 38% av det globale konsumet av kokain. Kokainbruken i USA har avtall kraftig de siste tiårene etter at nådde en topp rundt 1980. I 1982 var det i USA 10,5 millioner mennesker som hadde brukt kokain det siste året mens det tilsvarende tallet i 2008 var 5,3 millioner. Fra 2006 til 2008 falt andelen voksne som hadde brukt kokain det siste året fra 3% til 2,6%.

På tross av den nedadgående tendensen, er Nord-Amerika fremdeles verdens største kokainmarked, og mottar vel halvparten av all kokain som produseres i landene i Andesfjellene. På grunn av beslagene underveis, tilsvarer de 184 tonn som konsumeres i Nord-Amerika en produksjon på 289 tonn i produksjonslandene. Rundt 90% av kokainet som konsumeres i USA kommer for øvrig fra Colombia.
Praktisk talt all kokainen som konsumeres i USA ankommer fra Mexico. På 70- og 80-tallet ble kokainet smuglet inn i landet av kolombianske kokainkarteller i fly eller på skip over Det karibiske hav. Ettersom USA lyktes med å kontrollere luftrommet og havområdene bedre, samtidig som de kolombianske kartellene ble knus tidlig på 90-tallet, tok meksikansk kokainmafia over virksomheten. Kokainet blir i dag fraktet skjult i biler over grensen fra Mexico, ombord i småfly eller i raske småbåter.

Den anslåtte «gateverdien» av kokainet som selges i Nord-Amerika er 193 milliarder kroner. Prisen de meksikanske kokainkartellene tar for disse leveransene er omlag 30 milliarder, slik at amerikanske kokaintrafikkanter og langere på ulike nivåer har en fortjeneste på 163 milliarder kroner, eller altså 84% av det totale salget.

En antar at de meksikanske kokainkartellene supplerer omlag 200 grossister med kokain, og at disse selger videre til 6000 kokainlangere på et mellomnivå. Disse selger så igjen videre til flere tusen pushere som selger videre til konsumentene.


I 2008 var nærmere 1 million mennesker avhengige av kokain i USA, og av disse måtte 660 000 søke behandling for avhengigheten. Til sammenligning måtte kun 340 000 søke behandling for kokainavhengighet. 31 800 mennesker døde av narkotikamisbruk i USA i 2008, og studier viser at 20% var forårsaket av kokainbruk, mens opptil 40% var forårsaket av blandingsmisbruk der kokain spilte en betydelig rolle.

1% av alle voksne i USA er til enhver tid i fengsel, og dette forholdet henger nøye sammen med narkotikatrafikken. Av vel 2,2 millioner innsatte i amerikanske fengsler i år 2000, var 22% dømt for narkotikaforbrytelser, og vel 17% av alle innsatte i 2004 var dømt for forbrytelser de begikk for å skaffe penger til narkotika.
http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States / http://en.wikipedia.org/wiki/Drug-related_crime
*

Mexico inkluderes vanligvis i det geografiske begrepet Nord-Amerika, men siden kokainproblemene i landet er helt anderledes enn de er nord for Rio Grande, har vi valgt å behandle Mexico under Mellom-Amerika.

Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook