Europa er verdens nest største kokainmarked etter USA med tilsammen 4,5 millioner mennesker som i 2008 hadde inntatt kokain i løpet av det foregående året. Landet med høyest kokainforbruk i Europa er Storbritannia, etterfulgt av henholdsvis Spania, Tyskland og Frankrike. Av de 480 tonn kokain som ble inntatt på verdensbasis i 2008 sto Europa for 124 tonn, eller altså 26%.

Til forskjell fra kokainmarkedet i USA som har falt kraftig de siste tiårene, har Europa opplevd en kraftig vekst de senere årene. Mens det i 1998 var 2 millioner kokainbrukere i EU/EFTA var dette tallet steget til 4,1 millioner i 2007/2008.


Kokainet ankommer vanligvis Europa ombord på skip, gjerne i containere, men smugling ombord i seilbåter, på passasjerfly eller i postsystemet er også utbredt.

Skipstrafikken ankommer typisk de store havnene i Spania/Portugal eller Nederland, og da enten direkte fra Sør-Amerika, via statene i Karibia eller via Vest-Afrika. Omlag to tredeler av kokainet som ankommer Europa er produsert i Colombia og den siste tredelen i Peru og Bolivia. Både kokainsmugling på skip og på fly til Europa forgår imidlertid fra en rekke ulike land i Sør-Amerika og Karibia for å redusere risikoen for at forsendelsen skal bli beslaglagt.

Av den totale kokainomsetningen i Europa som er estimert til 186 milliarder kroner, sitter internasjonal kokainmafia som står for smuglingen av stoffet til Europa, igjen med 25%. Dette er i stor grad kolombianske grupper, men også grupper i land i Karibia og Vest-Afrika som har spesiell tilknytning til bestemte europeiske land er tungt inne i denne trafikken. Dette gjelder for eksempel båndene mellom Jamaica og Storbritannia, Den Dominikanske Republikk og Spania, De Nederlandske Antiller og Nederland, Guinnea-Bissau og Portugal, Elfenbenskysten og Frankrike etc.

Europeisk mafia som står for transporten frem til de enkelte konsumentlandene – her er den mafiaen 'Ndrangheta fra Calabria i Italia den største aktøren – sitter igjen med 17% av dette beløpet, altså vel 32 milliarder kroner. De resterende 56% - 104 milliarder kroner – tilfaller så de nasjonale grossister, distributører og langere i det enkelte land.


Siden utbredt kokainbruk er et relativt nytt fenomen i Europa, er de sosiale konsekvensene og helsekonsekvensene for befolkningen enn så lenge langt mindre enn i USA. Imidlertid har andelen av dem som søker behandling for kokainavhengighet steget fra 3% (av antallet som søker behandling for narkotikaavhengighet) i 1997/1998 til 10% i 2007/2008. Også antall kokainrelaterte dødsfall er langt lavere enn
i USA, 1000 mennesker døde som følge av kokainbruk i EU/EFTA i 2010 og dette er kun 8% av alle narkotikadødsfall. Imidlertid antar en at svært mange dødsfall ikke blir rapportert som kokaindødsfall siden ofrene ofte er rekreasjonsbrukere som for eksempel kun bruker kokain i helgene og generelt har en livsstil en ikke assosierer med «narkomane». Hjerteatakk eller hjerneslag som dødsårsak - vanlige konsekvenser av kokainbruk - blir derfor ofte ikke satt i sammenheng med den omkomnes «festbruk» av kokain.

Når det gjelder lovbrudd og fengsling relatert til kokainbruk, er tallene også langt lavere enn i USA. Statistikk fra Storbritannia viser imidlertid at 13% av alle arresterte i 2005/2006 hadde brukt kokain den siste måneden og 11% hadde brukt crack-kokain.

Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook