Presset mot disse samfunnsinstitusjonene påvirker også moralen og det man kan kalle kulturen i samfunnet: Hvis politi eller domstoler lar seg true eller korrumpere, mister befolkningen tilliten til staten og lovene. Hvis de derimot ikke lar seg presse eller true, og dermed blir gjenstand for hevnaksjoner fra kokainmafiaen, øker det sannsynligheten for at en politimann eller en dommer i neste omgang vil gå med på deres krav. Uansett påvirker korrupsjonen og trusler om vold måten samfunnene fungerer på.

Denne prosessen har kommet lengst i landene der kokain produseres – som Colombia og Bolivia – eller i landene som brukes som transittland på kokainets ferd mot de rike land i nord – som Mexico, Venezuela og landene i Vest-Afrika. Men det aller meste av inntektene fra kokainsalget forblir i landet der kokainet blir konsumert, så de samme konsekvensene for samfunnet vil man også etter hvert observere både i Europa og Nord-Amerika.

Det er svært mange samfunnsområder, eller altså institusjoner, som påvirkes av kokainmafiaen. Her på cocaine.no har vi valgt å sette fokus på fem slike intitusjoner: Næringslivet, Politikken, Rettsvesenet, Ordensmakten (politi og militære) og Offentlige etater. I tillegg vil vi også se spesielt på effektene av disse truslene og denne korrupsjonen på de minste byggeklosssene i de menneskelige samfunn: sivilbefolkningen, kulturen og miljøet.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash PlayerKokainmafiaen er avhengige av å påvirke og å forme samfunnet rundt seg for å klare å gjennomføre sine kriminelle aktiviteter. Verktøyene er alltid de samme: Vold (eller trusler om vold) og Korrupsjon. Med disse midlene påvirker de alle områder i samfunnet. Vi har her i denne modellen satt fokus på enkelte samfunnsinstitusjoner som er helt avgjørende for et fungerende demokrati, som er under sterkt press fra kokainmafiaen.