Hva er kokain?
Kokain er et stoff som utvinnes fra bladene av kokabusken som særlig dyrkes i Andesfjellene og Amazonas-regionen i Sør-Amerika. Den vanligste måten å innta stoffet på er ved «sniffing» av kokainpulver (eller kokainhydroklorid som er den kjemiske betegnelsen på dette saltet) men stoffet kan også injiseres direkte i blodbanen. Kokainpulveret som er i salg, er vanligvis utspedd med opptil 60% andre stoffer for å øke narkotikatrafikkantenes fortjeneste.

Fra kokainhydroklorid kan det også produseres crack som er en kokainvariant som røykes.

Kokain er etter cannabis det mest utbredte narkotiske stoff i Europa. 3,7% av befolkningen i EU mellom 15 og 64 år har prøvd kokain en gang i livet, for unge voksne i EU (15-34 år) er det tilsvarende tallet 5,9%. Konsumet i Europa har vokst kraftig de siste 15 årene, mens det i Nord-Amerika har vært en betydelig reduksjon i forbruket.


Kokain er et sterkt avhengighetsdannende stoff, 5% av regelmessige brukere utvikler avhengighet det første året, og etter noen få års bruk vil rundt 20% ha utviklet avhengighet. Symptomene på abstinens kan være langvarig nedtrykthet, søvnforstyrrelser, manglende sexlyst og lavt energinivå.

Lengre tids bruk av kokain kan føre til risiko for hjerteproblemer, hjerteskader og åndedrettsproblemer.

Ved jevnlig bruk kan kokain gi alvorlige psykiske symptomer som sykelig mistenksomhet, angst, anspenthet og depresjon. Dertil kommer nedsatt sexlyst og potens. Lengre tids bruk av kokain medfører riskiko for å utvikle en kokainpsykose preget av vrangforestillinger.

Kokain kan gi dødelig forgiftning med kramper, åndedrettssvikt eller hjertesvikt. Risikoen for forgiftning stiger hvis det inntas store doser eller hvis stoffet inntas flere ganger i strekk, hvis kokain blandes med sløvende midler som for eksempel alkohol og hvis inntaket skjer ved røyking eller injeksjon.

Det er sansynlig at kokainrelaterte dødsfall blant unge er alvorlig underdiagnostisert – det vil si at de ikke blir registrert som et kokaindødsfall. De fleste brukere lever, til forskjell fra heroinavhengige, såkalt normale og arbeidsaktive liv, og en hjertesvikt på en 30 år gammel mann blir ofte ikke satt i sammenheng med at han kan ha hatt for vane å bruke kokain i helgene.

Mange brukere som ikke utvikler fysisk avhengighet, fremhever den psykiske avhengigheten stoffet skaper. Uten kokain virker normalt attraktive opplevelser og aktiviteter som sex, sosial omgang eller en kveld på byen, meningsløst og kjedelig.

Det finnes ingen motgift mot kokain. Behandlingen er symptomatisk, det vil si at den innretter seg etter de symptomer som giften avstedkommer i den konkrete situasjon.