Hvem vi er

Stiftelsen Golden Colombia er en norsk ideell, politisk og religiøst uavhengig, organisasjon. Vi ble grunnlagt i 2006 og har som formål å bidra til sosial og økonomisk utvikling i landet.

 

Vi har i flere år arbeidet med kulturutveksling mellom Norge og Colombia, og har i den forbindelse etablert Centro Cultural La Provincia i Cartagena på den karibiske kysten, der vi arrangerer aktiviteter og kurs knyttet til colombiansk kultur, både for colombianere og turister.

 

Colombias store problem er den internasjonale kokaintrafikken, og Golden Colombia driver alternativ utvikling i landet for å styrke mulighetene for  marginaliserte mennesker å finne arbeid i den legale økonomien. Vi bistår med utvikling og eksport av jordbruksprodukter gjennom satsingen Golden Colombia Gourmet, og vi arbeider med kompetanseutvikling blant marginalisert ungdom gjennom aktivitetssentrene Albalab der vi også tar i mot internasjonale frivillige.

 

Vi arbeider også med narkotikaforebyggende arbeid gjennom nettstedet Narkotikapolitikk.no og vår deltakelse (som f.eks. her) i FNs prosesser for utvikling av narkotikapolitikk.